سازمان صنایع هوایی (پژوهشکده سازمان) و دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف در جهت ارتقاء دانش و فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک و بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی بخش خصوصی در این حوزه و شناسایی پیمانکارانی که می‌توانند در فرآیند زنجیره تامین (Supply Chain) فناوری‌های صنایع هوایی قرار گیرند، در نظر دارد اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک را در 25 و 26 مهر ماه سال 1391 با مشارکت بخش‌های مختلف هوایی و فضایی، دریایی و دانشگاه‌ها برگزار نماید. آنچه در پی آمده، چکیده­ای از اهداف، موضوعات و سایر امور کنفرانس می­باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1391-04-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1391-06-01
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1391-04-25
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1391-06-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1391-07-10
تاریخ شروع کنفرانس
1391-07-25 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1391-07-26 18:00

برگزار کنندگان

سازمان صنایع هوایی

پژوهشکده سازمان صنایع هوایی

قطب علمی سامانه های هوافضایی

قطب علمی سامانه های هوافضایی


حمایت کنندگان

قطب علمی سامانه های هوافضایی

قطب علمی سامانه های هوافضایی

دانشکده مهندسی هوا فضا

دانشکده مهندسی هوا فضا

سازمان صنایع هوایی

سازمان صنایع هوایی

پژوهشکده سازمان صنایع هوایی

پژوهشکده سازمان صنایع هوایی

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد بدون مقاله

1,800,000

ریال
همراه با پک هدیه

شرکت کننده آزاد با مقاله

2,000,000

ریال
(همراه با پک هدیه)
نویسنده اول از 50% تخفیف برخوردار خواهد بود.

دانشجویان با مقاله

1,200,000

ریال
(همراه با پک هدیه)

دانشجویان و اساتید

400,000

ریال
(بدون مقاله و بدون پک هدیه)

دانشجویان با مقاله

600,000

ریال
(بدون پک هدیه)