برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

25 مهر 1391
09:00-13:00

1,000,000

ریال
شرکت کنندگان: 2
مهندس حسین پوریاوی/ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک مهندس رضا مشکانی/ کارشناس مهندسی مکانیک مهندس عباس یوسفی/ کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

25 مهر 1391
14:00-15:30

شرکت کنندگان: 3
دکتر محمد افشاری

26 مهر 1391
09:00-12:00

1,000,000

ریال
شرکت کنندگان: 5
دکتر پوریا امیدوار

25 مهر 1391
09:00-12:00

1,000,000

ریال
شرکت کنندگان: 4
مهندس ارسلان قجر

26 مهر 1391
14:00-17:00

1,000,000

ریال
شرکت کنندگان: 6
مهندس فرشید عسگری دکتر فائزه راثی

25 مهر 1391
09:00-13:00

شرکت کنندگان: 20
رجوع شود به رزومه استاد در توضیحات کارگاه

26 مهر 1391
10:00-12:00

1,000,000

ریال
دکترمحمود مانی و همکاران

25 مهر 1391
09:00-13:00

1,500,000

ریال
شرکت کنندگان: 2
مهندس علی مسعودی مقدم

26 مهر 1391
10:00-12:00

1,000,000

ریال
دکتر مهرداد بزاز زاده مهندس عاطفه کریمی نیا مهندس حمید رضا محمدخانی

25 مهر 1391
10:00-12:00

1,000,000

ریال
شرکت کنندگان: 1
1- مهندس حامد خدابخشیان نایینی 2- مهندس مهدی ایل¬بیگی 3- مهندس حسین شیروانی

25 مهر 1391
08:00-16:00

1,200,000

ریال
ظرفیت: 20
دکتر محمد رستمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.