اطلاعیه مهم
22 مهر 1391

شرکت کنندگان محترم در اولین کنفرانس ملی آئرودینامیک و هیدرودینامیک لطفا به منظور پذیرش در روز سه شنبه 25 مهرماه اصل فیش واریزی خود را به همراه داشته باشید.