اطلاعیه مهم در مورد مقالات!
22 اردیبهشت 1391
  • در صورت پذیرش مقاله کامل  خلاصه مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات  کنفراس دریافت خواهد شد.
  • مقالات برتر به چاپ در ژورنال های JAST و هوانوردی دانشگاه ستاری ودانشگاه امام حسین توصیه می شوند.
  • پژوهشگران محترمی که مقالات انها به طور کامل اماده است میتوانند مقاله را به صورت کامل ارسال نمایند.
  • نویسندگان مقالات میتوانند مشخصات(اسم .ایمیل.تلفن) سه داور را جهت داوری در کنفرانس پیشنهاد نمایند.